15 pinosers es beneficien de les ajudes municipals al transport per a estudiants universitaris i de formació professional reglada