EL QUE L’EDUCACIÓ REPUBLICANA VA CONTRIBUIR A ALS DRETS CIVILS