“Iguals i sense traves” i “Respir” beneficiàries de les subvencions a associacions socio-sanitàries