La Generalitat Valenciana convoca els plans Renove de calderes, aerotèrmia i finestres