Les inversions del nou contracte de recollida de residus del Pinós, podrien ser subvencionades per la Generalitat