PRESENTADA LA CAMPANYA DE SALUT, ESPORT I JOVENTUT 2018